Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Společenské akce

Ve spolupráci s naším zařízením byl založen KLUB PŘÁTEL.

Klub přátel je pod vedením ředitelky Olgy Pokorné, Prim.MUDr.Procházkové a koordinátorky p. Schützeové. Jde nám o prolnutí našeho zařízení s městem, rozšíření obecného podvědomí o hospicu a paliativní péči a to i mezi mladší generaci. Chceme zapojit místní instituce do života našeho zařízení a obohatit péči o pacienty, podpořit dobrovolnické aktivity.

Klub je tvořen zástupci: města, církví, škol, dobrovolnického hnutí, Svazu postižených civilními chorobami, naším zařízením. Společně vytváříme aktivizační programy pro naše nemocné.

Rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv, kdo má chuť podpořit náš cíl.

Srdíčka pro Hospic archanděla Rafaela

Naše spolusestra Jana Lorenz, CLJ se koncem června spojila s Hospicem archanděla Rafaela a s paní ředitelkou Olgou Pištejovou, MLJ domluvili spolupráci na podporu hospice.

 

Paní Jana spolu s otatními členkami z Českého červeného kříže Vysoké Mýto, šije filcová srdíčka pro hospic. Materiál mají dámy zaslaný od hospice - filc, korálky, mašličky, krajky. První várka 100 ručně šitých srdíček dorazila v minulém týdnu do hospice. Spolupráce pokračuje i nadále. Máme velkou radost z propojení členů Řádu s naším dílem.

 

Výtěžek z jejich prodeje bude použit na zkvalitnění péče o pacianty REHOS Nejdek - Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.

 

Srdíčka pro Hospic foto

Světový den laskavosti - návštěva žáků ZŠ Krušnohorská

Na 13. listopad připadl Světový den laskavosti, do kterého se v České republice zapojilo na 400 základních škol, víceletých gymnázií, volnočasových institucí, dětských domovů. Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku navštívíla třída 9.A ze Základní školy Karlovy Vary, Krušnohorská 11. 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace