Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

 

VZHLEDEM K NARŮSTAJÍCÍMU POČTU PŘÍPADŮ COVID POZITIVNÍCH PACIENTŮ PLATÍ:

OD 15. 9. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ SE NETÝKÁ HOSPICOVÝCH (PALIATIVNÍCH) PACIENTŮ

 

 

Společenské akce

Ve spolupráci s naším zařízením byl založen KLUB PŘÁTEL.

Klub přátel je pod vedením ředitelky Olgy Pokorné, Prim.MUDr.Procházkové a koordinátorky p. Schützeové. Jde nám o prolnutí našeho zařízení s městem, rozšíření obecného podvědomí o hospicu a paliativní péči a to i mezi mladší generaci. Chceme zapojit místní instituce do života našeho zařízení a obohatit péči o pacienty, podpořit dobrovolnické aktivity.

Klub je tvořen zástupci: města, církví, škol, dobrovolnického hnutí, Svazu postižených civilními chorobami, naším zařízením. Společně vytváříme aktivizační programy pro naše nemocné.

Rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv, kdo má chuť podpořit náš cíl.

Světový den laskavosti - návštěva žáků ZŠ Krušnohorská

Na 13. listopad připadl Světový den laskavosti, do kterého se v České republice zapojilo na 400 základních škol, víceletých gymnázií, volnočasových institucí, dětských domovů. Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku navštívíla třída 9.A ze Základní školy Karlovy Vary, Krušnohorská 11. 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace