Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ  - S PLATNOSTÍ OD 12. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky nařizuje od 12. 4. 2021 toto mimořádné opatření:

1. Návštěvu u pacientů ve zdravotnickém zařízení lze připustit za podmínky, že osoba, která navštěvuje pacienta

    a) předloží test (ne starší 48 hodin) na přítomnost COVID-19 s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM

    b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19

    c) předloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19

OSOBY NAVŠTĚVUJÍCÍ PACIENTA MUSÍ PO DOBU NÁVŠTĚVY:

    1. používat respirátor, který zakrývá nos i ústa

    2. použít návleky

    3. provést dezinfekci rukou

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace