Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

Vážení návštěvníci, pacienti,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci platí od 10. 11. 2021 

v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. Nejdek

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ A JSOU POVOLENY VÝJIMKY U: 

 •  PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ
 •  PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

U TĚCHTO VÝJIMEK PLATÍ PRAVIDLA PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚVY, A TO:

 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (doloží nár. certifikátem o provedeném očkování) a od podání 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvou dávkové vakcíny) či od podání dávky uplynulo nejméně 14 dní (u jedno dávkové vakcíny), nebo
 • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní Dále:
 • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
 • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
 • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
 • Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem
 • Při nerespektování uvedených pravidel, může být návštěva ukončena 

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE NAŠE HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY I PERSONÁL!

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace