Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Společenské akce

Ve spolupráci s naším zařízením byl založen KLUB PŘÁTEL.

Klub přátel je pod vedením ředitelky Olgy Pokorné, Prim.MUDr.Procházkové a koordinátorky p. Schützeové. Jde nám o prolnutí našeho zařízení s městem, rozšíření obecného podvědomí o hospicu a paliativní péči a to i mezi mladší generaci. Chceme zapojit místní instituce do života našeho zařízení a obohatit péči o pacienty, podpořit dobrovolnické aktivity.

Klub je tvořen zástupci: města, církví, škol, dobrovolnického hnutí, Svazu postižených civilními chorobami, naším zařízením. Společně vytváříme aktivizační programy pro naše nemocné.

Rádi mezi sebou uvítáme kohokoliv, kdo má chuť podpořit náš cíl.

Velikonoce 2014

Velikonoce 2014

Již po několikáté navštívily naše zařízení děti ze ZŠ Nejdek, kteří si pro pacienty připravily básničky a říkanky s velikonoční tématikou.

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace