Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

 

OD 6.2.2018 DO 26.2.2018 - ZÁKAZ NÁVŠTĚV Z DŮVODU CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE

 

 

Dotace Karlovarského kraje

 

Karlovarským krajem byla v roce 2016 poskytnuta našemu "Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace" dotace na nákup 2 ks lineárních dávkovačů.

    Dávkovače byly zakoupeny od firmy STAMED s.r.o. Pořizovací hodnota jendoho kusu dávkovače činila 31 699,- Kč. Od Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví jsme na základě veřejnoprávní smlouvy č. 01185/2016-00 získali 30 000,- Kč. Je tedy téměř pokryta cena jednoho dávkovače. Tyto dávkovače jsou pro paliativní péči, kterou poskytujeme, cennou pomůckou. I když některé nemoci neumíme vyléčit, neznamená to, že pro pacienty již nemůžeme nic udělat. Lineární dávkovač nabízí požadovanou maximální úroveň bezpečnosti a flexibility pro přesné podání medikamentu v péči o pacienta. Zejména v léčbě bolesti je maximálně využíván lineární dávkovač, který slouží k přesnému a bezpečnému podávání léků a farmak, zejména analgetik. Zajistíme tak komfort pro pacienta, kdy nedochází k průlomové bolesti a tím zlepšujeme kvalitu života. Za tuto účelovou neinvestiční dotaci našemu zřizovateli moc děkujeme, oceňujeme finanční pomoc tam, kde dochází ke zlepšení podmínek pro naše pacienty.

 

linearni davkovac

Pro podrobnější informace o dění v Karlovarském kraji doporučujeme navštívit stránky:www.kr-karlovarsky.cz a také www.zivykraj.cz

 

Za vedení Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Olga Pištejová, DiS
Ředitelka

V Nejdku dne 21. 7. 2016

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace