Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Ceník fakultativních služeb, ubytování, stravování a dalších služeb

poskytovaných v REHOS - "Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o." v Nejdku.

Výše uvedené zdravotnické zařízení ústavní péče poskytuje svým pacientům případně dalším osobám následující fakultativní služby dle zákona 108/2006 Sb., § 77.

Ceny jsou uvedeny včetně případné DPH.

 

1. Ubytování pro pacienta

Následná rehabilitační péče

Nadstandarní jednolůžkový pokoj na oddělení B

250,00 Kč / noc

Nadstandarní dvoulůžkový pokoj na oddělní B

150,00 Kč / noc

Nadstandarní jednolůžkový pokoj na oddělení C

300,00 Kč / noc

Nadstandarní jednolůžkový pokoj na oddělení C - menší

250,00 Kč / noc

Nadstandarní dvoulůžkový pokoj - jedno lůžko, stanice C

150,00 Kč / noc

Paliativní péče

Nadstandardní dvoulůžkový pokoj - jedno lůžko, stanice H

200,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj stanice H 300,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj stanice H - velký 400,00 Kč / noc

 

Sleva na nadstandardní pokoj pro pacienty příbuzné v první linii se zaměstnancem REHOS 50 % z ceny
Přistýlka pro rodinného příslušníka na paliativním oddělení zdarma

 

2. Stravování pro rodinné příslušníky a návštěvy

Stravování rodinného příslušníka a dalších osob, využívajících pobyt na paliativním oddělení 

 

celodenní strava

170,00 Kč / den

snídaně

33,00 Kč / den

oběd

75,00 Kč / den

svačina

20,00 Kč / den

večeře

42,00 Kč / den

 

3. Péče o pacienta

Péče o pacienta na oddělení následné rehabilitační péče a na paliativním oddělení je hrazena z veřejných zdravotních prostředků.

 

4. Fakultativní služby

Vyplnění žádosti (lékařský závěr, výpis z dokumentace apod.)

150,00 Kč / žádost

Vystavení kopie z dokumentace

2,50 Kč / stránka

Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace - jednostranné

4,00 Kč / stránka

Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace - oboustranné

6,00 Kč / list

Náklady na vyhledání informací dle zák. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se pokud je doba vyhledání kratší než 30  minut)

95,00 Kč za každou i započatou půlhodinu práce

Ústní konzultace v oblasti sociálního poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb.

100,00 Kč za každých započatých 30 minut

Sociální poradenství a pomoc při vyřízení žádosti na umístění do pobytového sociálního zařízení dle zákona 108/2006 Sb. (včetně případných příloh - lékařská zpráva apod.)

300 Kč za každou jednotlivou žádost

Náklady na ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky, poštovné apod.)

dle skutečné výše nákladů

Doprava osoby

10,00 Kč / km

Obstarání nákupu z kantýny v místě (pokud je možné)

10,00 Kč / jeden nákup

Vyzvednutí léků z místní lékárny

10,00 Kč / jedno vyzvednutí

Úhrada poštovného

dle hodnoty ceniny

 

Ceník je platný od 1.1.2020

 

Olga Pištejová, DiS

ředitelka

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace