Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Ceník ubytování, stravování a dalších služeb poskytovaných v REHOS - "Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o." v Nejdku.

 

Péče o pacienta

 

Péče o pacienta na oddělení následné rehabilitační péče a na paliativním oddělení je hrazena z veřejných zdravotních prostředků

 

Ceny jsou uvedeny včetně případné DPH.

 

 

1. Ubytování pro pacienta

Následná rehabilitační péče

Nadstandarní jednolůžkový pokoj na oddělení B

250,00 Kč / noc

Nadstandarní dvoulůžkový pokoj na oddělní B

150,00 Kč / noc

Paliativní péče - hospic

Nadstandardní dvoulůžkový pokoj - jedno lůžko, stanice H

200,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj stanice H 300,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj stanice H - garsoniéra 400,00 Kč / noc

 

Přistýlka pro rodinného příslušníka na paliativním oddělení zdarma

 

2. Stravování pro rodinné příslušníky a návštěvy

Stravování rodinného příslušníka a dalších osob, využívajících pobyt na paliativním oddělení 

 

celodenní strava

199,00 Kč / den

snídaně

36,00 Kč / den

oběd

87,00 Kč / den

svačina

20,00 Kč / den

večeře

56,00 Kč / den

 

3. Ceník

Vyplnění žádosti (lékařský závěr, výpis z dokumentace apod.) 200,00 Kč / žádost
   
   
Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace - jednostranné 4,00 Kč / stránka
   
Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace - oboustranné 6,00 Kč / list
Náklady na vyhledání informací dle zák. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se pokud je doba vyhledání kratší než 30  minut) 95,00 Kč za každou započatou půlhodinu práce
   
Ústní konzultace v oblasti sociálního poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb. 100,00 Kč za každých započatých 30 minut
   
Sociální poradenství a pomoc při vyřízení žádosti na umístění do pobytového sociálního zařízení dle zákona 108/2006 Sb. (včetně případných příloh - lékařská zpráva apod.), kterou bude vyřizovat zaměstnanec REHOS Nejdek 300 Kč za každou jednotlivou žádost

 

Ceník je platný od 1.6.2021

 

Olga Pištejová, DiS

ředitelka

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace