Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Ceník ubytování, stravování a dalších služeb poskytovaných v REHOS - Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. v Nejdku.

(dle zákona 108/2006 Sb., § 77. Ceny jsou uvedeny včetně případné DPH) 

 

 

1. Ubytování

Následná rehabilitační péče

Nadstandarní jednolůžkový pokoj na oddělení B

250,00 Kč / noc

Nadstandarní dvoulůžkový pokoj na oddělní B

150,00 Kč / noc

Paliativní péče - hospic

Nadstandardní jednolůžkový pokoj s kuchyňkou

250,00 Kč / noc
Nadstandardní dvoulůžkový pokoj intenzivní 100,00 Kč / noc
Nadstandardní dvoulůžkový pokoj 250,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj 350,00 Kč / noc
Nadstandardní jednotka 1+KK 500,00 Kč / noc
Poplatek za prázdné lůžko na dvoulůžkovém pokoji 100,00 Kč / noc

 

 

2. Stravování celodenní

Stravování rodinného příslušníka, využívajícího pobyt na paliativním oddělení 

 

celodenní strava

205,00 Kč / den

snídaně

37,00 Kč / den

oběd

95,00 Kč / den

svačina

21,00 Kč / den

večeře

52,00 Kč / den

   
Oběd jednotlivě cizí strávník 100,00 Kč / den

 

3. Praní osobního prádla

(ve vlastní prádelně)

Pyžamový kabátek, kalhoty, košile 12,00 Kč / ks
Župan 15,00 Kč / ks
Slipy, trenky, kalhotky, ponožky 7,00 Kč / ks
Tričko 10,00 Kč / ks

 

4. Ostatní služby

Vyplnění žádosti (lékařský závěr, výpis z dokumentace apod.) 200,00 Kč / žádost
   
Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace A3, A4 - jednostranné 6,00 Kč / stránka
Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace A3, A4 - oboustranné 10,00 Kč / list
   
Náklady na vyhledání informací dle zák. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 200,00 Kč za každých započatých 30 min
   
Nahlížení do zdravotní dokumentace  200,00 Kč za každých započatých 30 min
   
Ústní konzultace v oblasti sociálního poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb. 100,00 Kč za každých započatých 30 min
   
Sociální poradenství a pomoc při vyřízení žádosti na umístění do pobytového sociálního zařízení dle zákona 108/2006 Sb. (včetně případných příloh - např. lékařská zpráva), kterou bude vyřizovat zaměstnanec REHOSU 300 Kč za každou jednotlivou žádost

 

Ceník je platný od 1.11.2022

 

Olga Pištejová, DiS

ředitelka

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace