Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Kontaktní údaje

  • Přesná korespondenční adresa: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

  • Číslo bankovního účtu: 20323341/0100
    (pro bezhotovostní platby za regulační poplatky a nadstandardní pokoje)

  • Název firmy dle obchodního rejstříku: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
    Sídlo: Nejdek, Perninská 975, PSČ 362 21
    : 69979821
  • Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

 

 Bc. Karin Sasáková, sociální pracovnice

 353 176 734

 602 447 320

 k.sasakova@rehos-nejdek.cz

 

 Lucie Fratričová, sekretariát, podatelna

 353 176 737

 736 755 280

 sekretariat@rehos-nejdek.cz

 

 Vedoucí pracovník v sociálních službách

  Stanislava Hoťková

 353 176 733

 603 200 277

 sesternaA@rehos-nejdek.cz

 

 Staniční sestra odd. B

 Lucie Bucharová

 353 176 725

 603 200 356

 sesternaB@rehos-nejdek.cz

 

 Staniční sestra odd. C

 Marie Vozábová

 353 176 726

 603 200 332

 sesternaC@rehos-nejdek.cz

 oddělení H

 601 345 830

 

 Rehabilitace

 353 176 720

 rehabilitace@rehos-nejdek.cz

 Lékaři

 353 176 731

 353 176 728

 lekari@rehos-nejdek.cz

Dana Krejčíková, personální úsek, pokladna

 353 176 721

 601 074 682

 d.krejcikova@rehos-nejdek.cz

 

Martina Zimová, skladová referentka

 353 176 723

 602 127 500

 m.zimova@rehos-nejdek.cz

 Ing. Jaroslava Bicková, ekonomický úsek

 353 176 738

 739 322 483

 j.bickova@rehos-nejdek.cz

 Bedřich Kratochvíl, technik

 353 176 737

 607 014 283

 technik@rehos-nejdek.cz

 Olga Pištejová, DiS., ředitelka

 353 176 727

 731 233 550

 reditel@rehos-nejdek.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace