Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Kontaktní údaje

 • Přesná korespondenční adresa: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

 • Číslo bankovního účtu: 20323341/0100
  (pro bezhotovostní platby za regulační poplatky a nadstandardní pokoje)

 • Název firmy dle obchodního rejstříku: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
  Sídlo: Nejdek, Perninská 975, PSČ 362 21
  : 69979821
 • Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
 • Podatelna datová schránka: et5kmnh

 

 Vrátnice

 353 176 727

 601 345 830

 

 Adriana Lubinová, DiS  sociální pracovnice

  Informace lze podávat pouze v pracovní době a to v pondělí a středu od 13:00 - 15:00 hod.   

 353 176 734

 602 447 320 (volat pouze ve všední dny do 15h)

 social@rehos-nejdek.cz

  Sociální pracovnice má zejména tuto náplň práce:

 • zajištění příjmu pacientů,

 • pomoc při zajištění Příspěvku na péči paliativním pacientům,

 • práce s rodinami našich pacientů, 

 • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace pacienta, 

 • pomoc při zajištění osobních záležitostí pacienta,

 • zajištění sociálně – právního poradenství,

 • spolupráce s úřady státní správy a justicí aj.

 

 Mgr. Hedvika Puškášová, psychoterapeutická podpora rodinám a pacientům, poradce pro pozůstalé

 773 956 916

 

 Sekretariát, podatelna, pokladna

  Dominika Bačinová

 736 755 280

 353 176 734

 sekretariat@rehos-nejdek.cz

 

 Vrchní sestra Lucie Bucharová

  Lucie Bucharová

 734 367 994

 734 367 993

 vrchni.sestra@rehos-nejdek.cz

 

 Oddělení B

Staniční sestra

 Lucie Bucharová

 734 367 994

 

Sesterna odd. B

 353 176 725

 603 200 332

 sesternab@rehos-nejdek.cz

 

 Oddělení H

Staniční sestra odd. H

 Bc. Hana Klusáčková

 734 367 993

 

Sesterna odd. H

 353 176 722

 721 973 218

 sesternah@rehos-nejdek.cz

 

 Rehabilitace

 353 176 720

 rehabilitace@rehos-nejdek.cz

 Primář

7:00 - 15:00

 353 176 729

 721 973 201

 primar@rehos-nejdek.cz

 

Dana Krejčíková, personální úsek

 353 176 721

 601 074 682

 d.krejcikova@rehos-nejdek.cz

 

 Manažerka kvality Bc. Hana Klusáčková

 734 367 993

 manazerkakvality@rehos-nejdek.cz

 

 Skladový referent / Stravovací referent

Sklad

 353 176 739

 353 176 724

 602 127 500

 skladovyreferent@rehos-nejdek.cz

Stravování

 353 176 739

 731 690 522

 stravovacireferent@rehos-nejdek.cz

 

 Ekonom

 353 176 738

 ekonom@rehos-nejdek.cz

 Olga Pištejová, DiS., ředitelka

 353 176 730

 731 233 550

 reditel@rehos-nejdek.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace