Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

O organizaci

Naše zařízení je nestátní zdravotnické zařízení, jehož hlavním cílem, je poskytování ústavní a paliativní péče. Naše zařízení je příspěvková organizace Karlovarského kraje, který je také jejím zřizovatelem. Hospodaří s finančními prostředky získanými z rozpočtu zřizovatele, finančními prostředky získanými vlastní činností, příspěvky a dary fyzických či právnických osob.

Hlavní předmět činnosti organizace

  • poskytování léčebné, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelské péče.
  • paliativní péče.

Cíl léčby

Zajišťujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po akutní nemoci či pooperační péči.

  • Zmírnění obtíží pacienta, či zlepšení jeho zdravotního stavu do té míry, aby byl pokud možno v brzké době schopen návratu do domácího prostředí a prožít kvalitnější život s největším zachováním soběstačnosti.
  • Snažíme se o to, aby pacient trávil v našem zařízení jen dobu  k léčení nezbytně nutnou.
  • Snažíme se s pomocí ošetřujícího personálu během pobytu v našem zařízení vyjít vstříc potřebám nemocných, poskytnou podporu a pomoc pečujícím osobám-rodinným příslušníkům.

 

HOSPICOVÁ – PALIATIVNÍ PÉČE 

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče. 

Cílem je: zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout jemu i rodině a blízkým podporu a doprovod v těžkých životních okamžicích.

Personál se maximálně snaží pomáhat zvládnout tuto životní situaci jak pacientovi, tak rodině.

Našimi pacienty jsou nemocní, u kterých již nelze vyléčit jejich základní onemocnění. 

Ve většině případů se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním, ale i dalšími nemocemi v posledních stádiích (onemocnění srdce, degenerativní neurologická onemocnění jako roztroušená sklerosa atd.). Věkové spektrum našich pacientů je prakticky neomezené, od dvaceti přes sto let.

Pečujeme též o pacienty s jinými závažnými chronickými chorobami, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova nemoc v posledním stádiu nebo těžká demence s vyčerpanými možnostmi léčebného ovlivnění průběhu a krátkou prognosou přežití. 

 

Dne 7.9.2021 naše zařízení opět získalo certifikát o udělení akreditace.

 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace