Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Dotace z rozpočtů měst a obcí

Naše „Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace“ je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Jedná se o lůžkové zařízení následné péče, které se zaměřuje na geriatrii, paliativní a rehabilitační péči.

Město Ostrov

Město Ostrov

Tato služba je spolufinancována také z rozpočtu města Ostrov.

Za období od roku 2010 do roku 2023 jsme získali z rozpočtu města Ostrov na naši činnost celkem

720 000 Kč

Město Karlovy Vary

Město Karlovy Vary

Tato služba je spolufinancována také z rozpočtu města Karlovy Vary.

Za období od roku 2010 do roku 2022 jsme získali z rozpočtu města Karlovy Vary na naši činnost celkem

306 000 Kč

Město Sokolov

Město Sokolov

Tato služba je spolufinancována také z rozpočtu města Sokolov.

Za období od roku 2010 do roku 2022 jsme získali z rozpočtu města Sokolova na naši činnost celkem

250 000 Kč

Město Cheb

Město Cheb

Tato služba je spolufinancována také z rozpočtu města Chebu.

Za období od roku 2010 do roku 2022 jsme získali z rozpočtu města Chebu na naši činnost celkem

118 673 Kč

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace