Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Návštěvy na hospici

 

Rozhodnutí ředitelky č. 1/2020

Návštěvy na hospici

Od 4. 5. 2020 jsou povoleny návštěvy u pacientů hospice po telefonické domluvě se sociální pracovnicí.

Kontakt: Adriana Lubinová, telefon: 602 447 320

 

Návštěva u pacienta prokáže či písemně čestně prohlásí, že:

  1. Není v karanténě nařízené lékařem.
  2. Neměl fyzický kontakt s pacientem COVID-19 či nepobýval v uzavřeném prostoru s pacientem COVID-19.
  3. Nemá teplotu nad 37 °C.
  4. Nemá nově kašel či zhoršené projevy chronického kašle.
  5. Nemá nově dušnost či zhoršené projevy chronické dušnosti.
  6. Nemá nově zhoršený/ztracený čich nebo chuť.
  7. Není si vědoma jiných příznaků virového onemocnění (např. průjem bez teplot aj.)

vysoké riziko: pozitivní alespoň jedno z kritérií

nízké riziko: žádné z uvedených kritérií

 

Osobám s nízkým rizikem lze umožnit návštěvu u pacienta za těchto podmínek:

  1. budou mít po celou dobu návštěvy nasazenou roušku
  2. zamezí fyzickému kontaktu (objetí, polibek)

 

Rozhodnutí ředitelky a Čestné prohlášení ke stažení:

Rozhodnutí ředitelky a Čestné prohlášení

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace